www.kovovyrobakocur.cz

Řetězy Kontakt

 
 
  Zpět na: Home > Konstrukce
 
 
Správné označení řetězu v objednávce
 
Aby se vyloučila chybná interpretace a nejasnosti, doporučujeme, aby v objednávce bylo používáno správné technické názvosloví a terminologie.
Typ řetězu
a) Obecně je definován "Číslem řetězu", které obsahuje všechny důležité rozměrové charakteristiky: rozteč, vnitřní šířku, průměr válečku a podobně.

Příklad:
Válečkový řetěz objednací číslo - 318 111 179 000 - označení řetězu ISO Nr. - 24B - 1

b) U dopravních řetězů, které jsou vyráběny podle DIN 8167 musí být kromě typu řetězu identifikováno také jeho provedení. K této bližší identifikaci jsou používána velká písmena abecedy (například řešení s pouzdrem (B), s malou kladkou (S), s velkou kladkou (P) nebo s kladkou s nákolkem (F). Vedle velkých písmen abecedy dále specifikujeme pomocí čísel, velikost rozteče řetězu v mm, protože stejný typ dopravního řetězu je vyráběn s různými roztečemi.

Příklad:
Dopravní řetěz typ - S - M112 - 100
kde značí: řetěz ISO Nr. M112 s malou kladkou (S) v rozteči 100 mm

c) Speciální řetězy, které nejsou uvedeny v katalogu klasifikujeme v objednávce následujícími údaji :
- rozteč
- vnitřní šířka
- průměr válečku
- číslo výkresu
 
Příklad:
Řetěz s roztečí 125 x 15 x f38 podle výkresu číslo 61085

d) Jakékoliv další úpravy musí být upřesněny v objednávce.

Příklady:
1) Válečkový řetěz objednací číslo - 318 111 179 000 - ISO Nr. 24B - 1 - pozinkovaný
2) Válečkový řetěz objednací číslo - 318 111 179 000 - ISO Nr. 24B - 1 - s válečky f30 mm

Typ unášeče
Typ unášeče je definován v jeho rozměrových charakteristikách, podle tabulek unášečů, odpovídající různým typům řetězů nebo v případě speciálního řešení podle detailního výkresu.

Nezbytnost specifikovat v identifikaci řetězů, jaký typ unášeče se předpokládá, jakým způsobem se bude polohovat, kolik otvorů musí mít a podobně, se v konkrétní podobě provádí doplněním označení typu řetězu s použitím následujících symbolů, není-li v tabulce unášečů určeno pro známé typy řetězů jinak.

A
M
K
MK

=
=
=
=
unášeč ohnutý po jedné straně řetězu
unášeč přímý na jedné straně řetězu
unášeč ohnutý po obou stranách řetězu
unášeč přímý na obou stranách řetězu

1
2
3

=
=
=

unášeč s jedním otvorem
unášeč se dvěma otvory
unášeč se třemi otvory

01
02
03
=
=
=
unášeč na všech roztečích
unášeč na každé druhé rozteči
unášeč na každé třetí rozteči
Shora uvedené symboly doplňují typové označení dopravního řetězu s unášeči, jak je zřejmé z následujících příkladů.
Příklad:
Dopravní řetěz typ - S - M112 - 100 / A2 - 03 což značí :
řetěz řady M... s unášeči na jedné straně, se dvěma otvory, na každé třetí rozteči

Speciální unášeče nebo jiné unášecí elementy, jak jsou uvedeny v katalogu, se řídí stejnými klasifikačními kritérii, jako standardní provedení unášečů, avšak musí se vždy uvést odkaz na příslušné číslo výkresu:

Příklad:
Dopravní řetěz typ - KU 45 / K1 - 02 podle výkresu číslo 318 651 045 303

U unášečů rozmístněných v intervalech roztečí odpovídajících 02 - 04 - 06 - 08 a podobně, je zvyklostí u nich předpokládat montáž na vnějších článcích řetězu, bude tedy vhodné, když bude upřesněno NA VNĚJŠÍCH ČLÁNCÍCH.

V případě Vašich eventuálních problémů v oblasti kloubových řetězů očekáváme Váš osobní kontakt s nami , kde jsme připraveni Vámi požadované otázky k oboustranné spokojenosti řešit.

Současně bychom Vás chtěli ujistit, že se budeme snažit o Vaši důvěru a pokud to bude možné o navázání dobrých dlouhodobých obchodních vztahů.

| Firma | Řetězy | Použití | Konstrukce | Kontakt |

Kovovýroba Kocur * Stará cesta 412 *  735 53  Dolní Lutyně * Česká republika
Mobil: +420 602 502 274, Tel.: +420 596 033 796, Tel./fax: +420 596 033 189
e-mail: kocur@kovovyrobakocur.cz